Naprapati

Historia

Naprapati är ett behandlingssystem som bygger på manuell medicin. Begreppet manuell medicin syftar på att man till stor del förlitar sig på sina egna händer för att undersöka och behandla störningar i människans rörelseapparat. Naprapatin är närbesläktad med kiropraktiken och utvecklades i början av 1900-talet av Dr Oakley Smith i Chicago. Han var bland de först utbildade kiropraktikerna och hade ett väldigt annorlunda synsätt än sina kollegor. Han forskade själv vidare inom ämnet och fann att det inte alltid var ryggradens kotor som var upphov till problem. Han fann att även ligament, senor och muskulatur kan vara påverkade. Smith fann även att kotor inte kan ”ligga fel” redan på 30-talet. Dr Smith grundade år 1907 National College of Naprapathy i Chicago, Illinois i USA.

Naprapatin introducerades 1970 i Sverige av Björn J:son Berg, vilken hade studerat vid just National College of Naprapathy. Han grundade även Naprapathögskolan i Stockholm. Sedan dess har naprapatin stadigt utvecklats och även närmat sig skolmedicinen. Detta har fört med sig att dagens naprapater förutom sin specialisering inom naprapatin även har en mycket bred allmänmedicinsk kompetens.

Som ett led inom naprapatins allmänna acceptans infördes 1994 regler om legitimering av naprapater och det finns ungefär över 700 verksamma naprapater registrerade i Svenska Naprapatförbundet. Många utav dessa arbetar inom företagshälsovården och vid vårdcentraler runt om i landet.

Ordet naprapati kommer utav det tjeckiska ordet ”naprapvit”, vilket betyder att korrigera samt det grekiska pathos, vilket betyder lidande. Det syftar alltså på att korrigera orsakerna till lidande.

Om naprapatin som vårdform

Naprapatin baseras på ett humanbiologiskt och beteendevetenskapligt tänkande och det är viktigt att framhålla att det inte finns någon mystik eller några hemligheter kring verksamheten. En legitimerad naprapat har gått en 4-årig utbildning på Naprapathögskolan i Stockholm. Denne har utöver utbildningen praktiserat i ett år, exempelvis inom offentlig vård, för att kunna bli legitimerad av Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen är tillsynsmyndighet för naprapater i Sverige. Naprapater lyder under hälso- och sjukvårdens lagar och förordningar, likt andra legitimerade medicinska yrkesgrupper. Detta medför naturligtvis ökad trygghet för patienten.

Naprapaten har ett självständigt vårdansvar. Detta innebär att patienten kan gå direkt till naprapat eller bli remitterad från annan vårdgivare. I båda fallen har naprapaten ett ansvar att undersöka och behandla patienten på ett korrekt sätt, samt att dokumentera sina åtgärder.

Naprapaten måste även kunna uppmärksamma besvär hos patienten som gör att denne bör undersökas av annan vårdgivare. Även sådant som gör att naprapatisk behandling inte bör utföras, eller bör utföras med större försiktighet än vanligt, måste uppmärksammas.

oakley.jpg

Kontaktuppgifter

Sigurdsgatan 6

721 30 Västerås

info@napraspa.se

0760 - 266 277

Swish: 123 287 5839