Ergonomi på arbetet

Ergonomiföreläsning eller ergonomigenomgång

Belastningsskador är nutidens vanligaste orsak till sjukskrivningar inom arbetsvärlden och är skyldig till ungefär två tredjedelar utav alla anmälda arbetssjukdomar.

De vanligaste arbetssjukdomarna är skador i muskler, senor och leder.

De personer som oftast drabbas utav belastningsskador är de som har ett arbete som kräver att man tvingas göra upprepade böjningar och kroppsvridningar, även de som måste lyfta relativt tunga saker ofta, de som har ensidiga arbeten och som arbetar med ett statiskt muskelarbete.

För att minska riskerna för belastningsbesvär på just er arbetsplats kan jag hjälpa er.

Jag utför ett arbetsplatsbesök för att se hur er vardag fungerar och vilka risker som finns, vidare skräddarsyr jag en föreläsning som innefattar både teori och praktik, där jag ger råd och tips på hur just ni kan undvika att drabbas av belastningsbesvär.

Alternativt kommer jag till er arbetsplats och ställer in er utrustning efter varje individ och behov.

rollermouse.ergonomi.06.jpg

Kontaktuppgifter

Sigurdsgatan 6

721 30 Västerås

info@napraspa.se

0760 - 266 277

Swish: 123 287 5839